Yellowmed

szkolenia

 

Jako nowoczesne Laboratorium oraz Centrum Frezowania,  chcemy serdecznie zaprosić zarówno naszych klientów,  techników,  właścicieli pracowni oraz osoby  chcące zdobyć doświadczenie  na modułowy system szkoleń. Szkolenie ma za zadanie przygotować kursanta do samodzielnego  napalania ceramiki.

Proponujemy również  możliwości współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego i praktycznego ze spacjalistą z Labarotorium. Wsparcie te ma charakter  długoczasowej współpracy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w procesie wykonania nowoczesnego uzupełnienia protetycznego o najwyższych standardach z uwzględnieniem estetyki, funkcji oraz materiałów.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wykwalifikowanej kardy chcemy przedstawić nasz system szkoleń, który jest podparty zdobytym wieloletnim doświadczeniem zarówno w kraju jak i za granicą. Jako nowość istnieje możliwość indywidualnego procesu kształcenia bezpośrednio z prowadzącym tak aby kursant zdobył jak najwięcej wiedzy praktycznej podpartej teorią. Program kursu opracowany jest pod katem wyzwań jakie kształtuje współczesna relacja Labolatorium-Gabinet .

Kursy są przygotowane w zależności od stopnia  zaawansowania kursanta. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia programu szkolenia na życzenie.

 

Kurs podstawowy                        


- Napalanie ceramiki na podbudowy cyrkonowe

- Napalanie ceramiki na podbudowę metalową

- Napalanie ceramiki – praca z artykulatorem

     Nowoczesne kompozyty z mikrowypełniaczem szklannym ceramicznym, nanohybrydowym.

     Poznanie elementarnych zasad ceramiki w oparciu o Value, Hue, Chroma.

     Rożne systemy ceramiczne, porównanie, skład ,cechy wspólne.


Kurs średniozaawansowany


- Praca ze zdjęciem-trudne przypadki kolorystyczne szybkie dobieranie mas ceramicznych lub ich wzajemne mieszanie -zrozumienie zmiany morfologii zęba oraz zmian zachodzących z wiekiem pacjenta.

- Rożne systemy ceramiczne, porównanie, skład ,cechy wspólne.

- Poznanie zasad metameryzmu jako zjawiska występującego w pracy z ceramiką, zasady absorpcji, opalescencji, fluoroscencji, transparencji, nasycenia.

- System przekształcania blasku -młody pacjent.

- Podstawowe zasady budowania warstw ceramiki bazujące na czterech masach oraz charakteryzacja farbami o bardzo wysokim stopniu fluoroscencji - stosowanie iluzji jako efektu końcowego.

- Indywidualne cechy koron-charakteryzacja powierzchni-strefy biologiczne brodawki, praca bez glazury -właściwości termiczne ceramiki.

- Nowoczesna estetyka koron jak i różowa w implantologii Technika jednego palenia korony -wraz z efektami.

- Charakteryzacja czapeczek cyrkonowych pod katem koloru oraz fluoroscencji- braku miejsca.

- Wax-up,Mock-up.


Kurs zaawansowany


- Wewnetrzny talerz sieczny jako obraz trójwymiarowego obrazu zęba-Willi Geller.

- Technika indywidualizacji-segmentowe modelowanie-Claude Sieber.

- Metoda wewnetrznego konusa dentynowego -Konustechnik-Polz (znana jako technika sypanego transparentu).

- Technika Cut-Back-szybkie podcinanie mas charakteryzacja -szybki efekt końcowy.

- Praca ze zdjęciem-trudne przypadki kolorystyczne szybkie dobieranie mas ceramicznych lub ich wzajemne mieszanie -zrozumienie zmiany morfologii zęba oraz zmian zachodzących z wiekiem pacjenta.


- Technika jednego palenia korony -wraz z efektami.

- Nowoczesna estetyka koron jak i różowa w implantologii.

- Kompas okluzyjny -statyka i dynamika okluzji - szybkie i efektywne budowanie powierzchni żujacych, rozwiązywanie problemów przy malej ilości miejsca.

- Modelowanie struktur implantologicznych z uwzględnieniem zasad Freedom in centric, Long centric.

- Indywidualne cechy koron-charakteryzacja powierzchni-strefy biologiczne brodawki, praca bez glazury - właściwości termiczne ceramiki.

Do pobrania

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT